30. 11. 2010

Naše korky vpřed - listopad 2010

V listopadu se pravidelně věnujeme školení instruktorů. Během společného víkendu se hodnotila uplynulá sezóna, vyhodnocovaly zpětné vazby, probírala bezpečnost na akcích, řešil obsah a práce s lékárničkou a v neposlední řadě jsme se věnovali psychologii a obnově Seznamu her Wenku.